Saltverk

RENT – GOTT – MILJÖVÄNLIGT

Saltverk är valet för dig som söker ett flingsalt av bästa kvalitet, framställt på ett miljömässigt hållbart sätt.

Saltverk – Unikt och hantverksmässigt tillverkat salt från Reykjanes på Islands nordvästkust. Världens enda saltproducent som framställer salt med hjälp av 100 % geotermisk energi, en process där 93°C varmt gejser vatten från de naturligt varma källorna i Reykjanes används som enda energikälla under hela processen. Processen bygger på en historisk metod som den danske kungen Christian VII etablerade i Reykjanes redan 1774.


Sale

Otillgänglig

Utsåld