Better you, Eterisk olja - Kryddnejlika 10ml

  • Rea
  • Ordinarie pris 109 kr
. Fraktberäknas i kassan.


Better you, Eterisk Olja - Kryddnejlika10 ml

Kryddnejlikaolja har en karakteristisk; varm, fyllig, kryddig och rik doft. Inom aromaterapi används oljan för sin förmåga att tillföra energi, stimulera sinnet och främja mental klarhet. Oljans antibakteriella egenskaper gör den till en vanlig ingrediens i rengöringsprodukter och för att fräscha upp inomhusluften.

  • För aromaterapi
  • Fyllig, kryddig & varm doft
  • Ekologisk & eterisk olja

Kryddnejlikaolja (Syzygium aromaticum L) kommer från Indonesien och är framställd genom ångdestillering av knoppar. 

Oljan har en varm, fyllig, kryddig och rik doft som är karakteristisk för kryddnejlikan. Dess uppfriskande karaktär ger en stimulerande och revitaliserande effekt. Inom aromaterapi används oljan för sin förmåga att tillföra energi, stimulera sinnet och främja mental klarhet.

Kryddnejlikaoljans antibakteriella egenskaper gör den till en vanlig ingrediens i rengöringsprodukter och för att fräscha upp luften inomhus.

Oljan är också insektsavisande och kan användas som ett naturligt alternativ till myggolja, då kryddnejlikan har visat sig vara effektiv mot mygg och andra insekter.

Kryddnejlika kan användas för att lindra stela och trötta muskler och passar utmärkt som liniment och vid massage, då dess värmande egenskaper kan bidra till avslappning och lindring.

Kryddnejlika kan kombineras med andra eteriska oljor som apelsin, kanel, lavendel eller geranium.

Doftnot: bas-mellannot.

För användning på huden är det viktigt att kryddnejlikaoljan blandas med en kallpressad vegetabilisk olja innan den appliceras på huden eller används i andra metoder för aromaterapi.
Dosering maximalt 1% koncentration (12 droppar) i 30 ml kallpressad vegetabilisk olja.

Användning: Utblandad i olja (max. 2 %. Exempelvis: 5 droppar eterisk olja med 1 msk olja) på huden eller som aromaterapi. Börja med ett litet område för att kontrollera tolerans. Hälsoskadlig outspädd.

Tvätta huden noga efter användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor eller användas i samband med rökning. Undvik att inandas koncentrerad ånga/sprej.

Ingredienser: 100 % ekologisk eterisk kryddnejlikaolja/Clove bud (Syzygium aromaticum L). Framställd genom ångdestillering av knoppar.

Fara! Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön.

Förvaras torrt och svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.


ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN
EFTER INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
EFTER FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning.
EFTER HUDKONTAKT (även håret): Tvätta grundligt med tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag, kontakta läkare.
EFTER KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i 15 minuter. Ta ut kontaktlinser om det kan ske enkelt. Fortsätt att skölja. Om irritation eller svullnad kvarstår, kontakta läkare.


Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Sale

Otillgänglig

Utsåld